DEN HAAG - Het aantal Nederlanders met een dubbele nationaliteit is toegenomen.

Op 1 januari 2011 hadden 1,2 miljoen Nederlanders ook minimaal één ander paspoort. Dat waren er 40.000 meer dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd. Bijna de helft van de Nederlanders met meerdere paspoorten heeft ook de Turkse of Marokkaanse nationaliteit.

De toename van het totale aantal komt voor de helft door geboorte. Kinderen van wie een van de ouders een dubbel paspoort heeft, krijgen bij geboorte in Nederland een meervoudige nationaliteit.

Neutralisatie

In 2010 was dit bij 24.000 kinderen het geval. Ook kregen 16.000 buitenlanders door naturalisatie het Nederlanderschap, terwijl ze hun oorspronkelijke nationaliteit behielden. Daarnaast kwamen er bijna 7000 Nederlanders met twee paspoorten bij via onder meer adoptie.

Per saldo vertrokken er bijna 7000 mensen met een dubbele nationaliteit uit Nederland, aldus het CBS.