ROTTERDAM - Nederlandse jongeren zouden tot hun 23ste jaar verplicht naar school moeten als zij nog geen zogeheten startkwalificatie hebben, vindt de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA).

Hij zou daar graag mee willen experimenteren in Rotterdam-Zuid, zo schrijft hij in een brief aan minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs.

Directe aanleiding voor deze maatregel is de aanpak van het aantal voortijdige schoolverlaters. In Rotterdam stagneerde de daling afgelopen schooljaar, terwijl De Jonge juist met maatregelen de aanval op het vroegtijdig schoolverlaten had geopend.

In de brief pleit de wethouder voor andere maatregelen, omdat ''als er geen mogelijkheid komt tot handhaving van de kwalificatieplicht boven de 18 jaar, de effecten op daling van de cijfers marginaal blijven''. Jongeren mogen pas van school als zij een startkwalificatie van minimaal vwo, havo of mbo-niveau 2 hebben.

Experiment

Hij wil experimenteren in wijken in Rotterdam Zuid omdat die deel uitmaken van het nationale programma Kwaliteitssprong Zuid. Deze wijken moeten op verschillende terreinen weer beter leefbaar worden gemaakt. Ook relatief veel jongeren daar moeten weer terug naar school of gaan werken.

''Het probleem van voortijdig schoolverlaten is vooral een probleem van de leerlingen die 18 jaar en ouder zijn. Bijna 80 procent van de voortijdige schoolverlaters in onze stad was in het schooljaar 2010/2011 ouder dan 18 jaar. De huidige doelstelling is om landelijk het aantal voortijdige schoolverlaters terug te brengen tot 25.000. Om dat te halen, moeten we fors extra maatregelen nemen.''

Dwangmiddelen

Om het verzuim van die groep aan te pakken, heeft de wethouder geen dwangmiddelen. ''De afname van het voortijdig schoolverlaten in deze leeftijdsgroep is teleurstellend laag: bij de 18-jarigen was dat een schamele 1,1 procent, bij de 19-jarigen 4,2 procent. Terwijl we bij 16- en 17-jarigen het aantal uitvallers zagen verminderen met respectievelijk 37 procent en 47 procent.''