GRONINGEN - Verschillende universiteiten schrappen een aantal alfastudies, zodat er bredere bacheloropleidingen gegeven kunnen worden. De geschrapte opleidingen komen dan samen in een nieuwe studie.

Dat meldden verschillende universiteiten. Het aantal docenten zal daardoor krimpen.

Verschillende universiteiten schrappen studies. Volgens hen is er vanuit studenten vraag naar een bredere opleiding. Ook spelen bezuinigingen een rol bij de samenvoeging van studies. Zo geeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) aan dat er 2,5 miljoen bezuinigd moet worden op de faculteit Letteren.

De RUG vreest dat het aantal docenten zal verminderen. De Universiteit Utrecht, die eerder al aankondigde dat een drietal studies zal verdwijnen, heeft nog niet duidelijk wat er met docenten zal gebeuren.

NRC Handelsblad meldde donderdag dat ook de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam veel studies schrapt. De VU kon donderdag niet reageren. De Universiteit Leiden liet weten dat erover gedacht wordt om enkele opleidingen onder te brengen in een groter geheel, maar dat zo'n besluit nog lang niet is genomen.

Kwaliteit

Volgens staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) is het goed dat universiteiten duidelijke keuzes maken. ''Het is goed voor de kwaliteit van ons hoger onderwijs als universiteiten zich profileren en gaan richten op waar ze goed in zijn'', aldus de bewindsman in een reactie.

''Dat gaan we dit jaar met alle universiteiten en hogescholen vastleggen in prestatieafspraken. Profilering kan dan inderdaad betekenen dat instellingen ervoor kiezen opleidingen niet meer aan te bieden - vaak worden ze dan elders aangeboden of gaan ze op in bredere opleidingen.''