ENCHEDE - Het clubhuis van motorclub Satudarah in Enschede moet dicht. Dat heeft het Enschedese college van B en W woensdag aan de motorclub meegedeeld.

Het clubhuis voldoet op een aantal punten niet aan de eisen.

Het clubhuis is gevestigd op een bedrijventerrein. Het dagelijks bestuur van Enschede is niet van plan mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan om de activiteiten zodoende te legaliseren.

Bedrijfsmatige activiteiten

Bij een controle van het pand vorig jaar bleek dat er verbouwingen zijn uitgevoerd die niet aan de regels voldoen. Ook waren er problemen met de brandveiligheid en de milieuregels. Het gebruik als clubhuis is volgens de gemeente ook in strijd met de bestemming, die bedrijfsmatige activiteiten voorschrijft.

Legaliseren van de situatie kan alleen, als het bestemmingsplan wordt veranderd en dat wil Enschede niet. Satudarah kan bezwaar maken tegen het besluit.