HARLINGEN/DEN HAAG - De Raad van State heeft woensdag de bezwaren tegen de afvalverbrandingsoven Omrin in Harlingen afgewezen.

Onder meer de Waddenvereniging en de Stichting Afvaloven Nee hadden protest aangetekend tegen de nieuwe milieuvergunning voor Omrin, die volgens hen schadelijk is voor de gezondheid en de natuur.

Tegen de bouw en ingebruikstelling van de oven wordt al jaren actiegevoerd en geprocedeerd.

Afvaloven Nee en de Waddenvereniging boekten begin 2010 nog succes, toen de Raad van State de milieuvergunning van tafel veegde. De nieuwe vergunning is volgens het bestuurscollege wel deugdelijk.