AMSTERDAM - Er moet snel een oplossing komen voor de studenten omgangskunde die voor 'niets' studeren.

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) eist dat het ministerie van Onderwijs, betrokken hogescholen, de onderwijsinspectie en de Nederlands-Vlaamse Accrediteringsorganisatie (NVAO) orde op zaken stellen.

"De hele keten moet met een oplossing komen waarbij de staatssecretaris de regie neemt", zegt voorzitter van het ISO Sebastiaan Hameleers maandag na berichtgeving hierover in Spits.

In november bleek al dat studenten en afgestudeerden omgangskunde niets aan hun diploma hebben. Hen werd voorgehouden dat zij leraar in meerdere vakken in het voortgezet- en speciaal onderwijs konden worden, terwijl dat niet het geval was.

Opgemerkt

Een wetswijziging maakte daar in 2006 een einde aan maar dat werd pas in 2010 opgemerkt door de inspectie. De momenteel ruim duizend studenten werden echter in veel gevallen pas in het najaar van 2011 op de hoogte gebracht. Zij mogen nu pas na omscholing alsnog voor de klas staan.

Maandag berichtte Spits dat er nog steeds geen oplossing is voor de studenten. "We zijn nu enkele maanden verder en er is voor de studenten nog steeds niet geregeld. De verschillende partijen moeten ophouden naar elkaar te wijzen. Studenten zijn alleen gebaat bij een adequate en snelle oplossing", aldus Hameleers.