LELYSTAD - De Raad van State heeft woensdag een streep getrokken door de aanleg van natuurgebied Oostvaarderswold in Flevoland.

De raad meent dat onvoldoende is aangetoond dat er genoeg geld is om het gebied te realiseren.

Met het vonnis stelde de raad een groot aantal boeren en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) in het gelijk. De agrariërs stapten naar het hoogste bestuursrechtorgaan, omdat hun bedrijven zouden moeten wijken voor het natuurgebied.

Het Rijk zou de aanleg financieren, maar trok zich in 2010 terug. Daarmee kwam de realisatie van de groenstrook, die de natuurgebieden Oostvaardersplassen en het Horsterwold bij Zeewolde met elkaar had moeten verbinden, op losse schroeven te staan.

Financiering

De provincie Flevoland, die naar eigen zeggen al 140 miljoen euro in het gebied investeerde, zocht naar andere middelen om Oostvaarderswold toch mogelijk te maken. Maar omdat het Rijk in 2010 al aangaf niet meer mee te betalen en niet aannemelijk is gemaakt dat de resterende kosten gedekt kunnen worden door de provincie, vernietigde de raad het plan.

Flevoland begon oorspronkelijk in opdracht van het Rijk met de versnelde aanleg van het 1800 hectare grote natuurgebied, dat uiteindelijk de Oostvaardersplassen met de Veluwe moest verbinden. Het Rijk zegde 240 miljoen euro toe, maar maakte tot nu toe slechts 40 miljoen euro over. Flevoland gaf echter al veel meer uit, onder meer om landbouwgrond in het gebied op te kopen.

De provincie stapte vorig jaar december nog naar de rechter om alsnog de 240 miljoen euro los te krijgen die was toegezegd door het Rijk. Die zaak werd vlak voor kerst aangehouden, omdat staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) weer om de tafel wilde. Beide partijen zijn nog in gesprek over het bedrag dat Flevoland krijgt.

Natuurorganisaties

De uitspraak van de Raad van State is woensdag hard aangekomen bij natuurorganisaties het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Het Flevo-landschap. Ze zijn teleurgesteld, zeiden ze in een reactie.

De natuurorganisaties, die vorig jaar een samenwerkingsverband sloten om het Oostvaarderswold mede te ontwikkelen, kijken nu wat de consequenties zijn voor hun plannen om het natuurgebied te realiseren. De organisaties bestuderen de uitspraak nader. Ook wachten zij af wat de provincie Flevoland gaat doen.

Flevoland is teleurgesteld over de uitspraak. Die heeft verstrekkende financiële gevolgen voor de provincie, omdat deze al 140 miljoen euro in het natuurgebied heeft gestopt. Flevoland wil ervoor waken dat haar inwoners daar nu voor opdraaien, aldus een woordvoerder.

Het provinciebestuur zet de consequenties van de uitspraak van de RvS zo snel mogelijk op een rijtje. Verantwoordelijk provinciebestuurder Marc Witteman twitterde woensdag ,,Inpassingsplan #oostvaarderswold vernietigd door de Raad van State. Ik ben even sprakeloos.... #teleurstelling #onbegrip #yam''.