ARNHEM - Geen enkele leerling die dit jaar de Cito-toets maakte, is erin geslaagd alle vragen juist te beantwoorden.

De gemiddelde score is echter wel vergelijkbaar met die van vorig jaar. Dat maakte het Cito woensdag bekend.

De uitslag van 144.708 leerlingen uit groep 8 is nu bekend. Ze scoorden een gemiddelde van 536, een score waar havo het best bij past. Er waren in totaal 4349 leerlingen die de maximale score van 550 haalden.

Dat betekent dat ze van de 200 opgaven in totaal 15 fouten of minder maakten. Drie kinderen hadden slechts 1 fout.

Jongens waren traditioneel beter in rekenen, terwijl meisjes juist bij taal wat hoger scoorden, net als voorgaande jaren. Op het gebied studievaardigheden scoorden jongens en meisjes nagenoeg gelijk. Over de hele linie scoren jongens net iets beter dan meisjes.

VMBO

Van alle leerlingen kreeg 47,5 procent het advies om naar het vmbo te gaan, 34,5 procent kreeg een havo-advies en 18 procent kan het beste naar het vwo gaan.

Dit was de laatste keer dat de Cito-toets in de huidige vorm werd afgenomen door in totaal 162.000 leerlingen. Vanaf volgend jaar wordt een centrale eindtoets voor taal en rekenen verplicht voor alle basisscholen. Nu deed nog maar 85 procent van alle basisscholen mee.

Eindtoets

De toets, die nu nog voor een deel bepaalt welk type onderwijs de leerling in de jaren erna gaat volgen, wordt dan ook later in het jaar gedaan.

Omdat de centrale eindtoets vanaf volgend jaar in april en niet in februari wordt afgenomen, gaat het oordeel van de docent zwaarder meewegen. Die heeft een leerling over het algemeen meerdere jaren meegemaakt en heeft daardoor een beter beeld van zijn of haar kunnen.