LEEUWARDEN/DEN HAAG - In Friesland mag in het voorjaar weer naar hartenlust naar kievitseieren worden gezocht.

De Raad van State wees donderdag het bezwaar af dat Faunabescherming had gemaakt tegen de ontheffing door het Friese provinciebestuur.

De ontheffing voor het zoeken en rapen van kievitseieren was al in 2008 verleend en later twee keer aangescherpt. Zo moeten alle gevonden eieren per sms worden geregistreerd, waarna de vinder bericht terugkrijgt of en hoeveel eieren geraapt mogen worden.

Verder mogen niet meer dan 5939 eieren worden geraapt. Faunabescherming vindt dat ook dat de aangescherpte ontheffing de kievitpopulatie onvoldoende beschermt.

Eierrapers

De Raad van State oordeelde echter dat de provincie met de extra voorwaarden voldoende waarborgen heeft ingebouwd. Het registratiesysteem heeft probleemloos gefunctioneerd, aldus het bestuurscollege.

Eierrapers moeten bovendien in bezit zijn van een persoonsgebonden kaart, die door een erkend verband van vogelbeschermers wordt gecontroleerd en kan worden ingetrokken als de raper de regels niet naleeft.

Populatie

Volgens Faunabescherming is de kievitenpopulatie in Friesland sinds 1996 sterk afgenomen en moet het vogeltje daarom worden beschermd. Maar volgens de Raad van State loopt het zo'n vaart niet. De kievit komt veel voor in Friesland en een raapverbod is op dit moment niet nodig.

Toch merkt het bestuurscollege wel op dat bij een nieuwe ontheffing het aantal te rapen eieren en de zoekperiode wellicht moeten worden beperkt als de afname van het aantal broedparen zich voortzet. Ook zou dan overwogen moeten worden om het zoeken en rapen van kievisteieren één of meerdere jaren niet toe te staan. De huidige ontheffing loopt na dit jaar af.