DEN HAAG - Meer dan de helft van de in 2010 door de GGD onderzochte kinderopvanglocaties had ten minste één tekortkoming. Hoewel dat iets beter is dan het jaar ervoor, blijft er veel te verbeteren.

Dat concludeert de Inspectie voor het Onderwijs in het donderdag gepresenteerd jaarrapport kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2010/2011.

De Inspectie merkt dat gemeenten beter toezicht houden op kinderopvang en zich bewuster zijn van hun handhavingstaak. Meer dan 90 procent van de Nederlandse gemeenten heeft inmiddels een handhavingsbeleid.

De inspectie controleert of gemeenten voldoen aan hun wettelijke taken kinderopvang. Begin februari van dit jaar voldeden 51 van de 262 gemeenten niet aan de taken. Met hen zijn verbeterafspraken gemaakt.

Verantwoordelijkheid

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wijst in een reactie op de verantwoordelijkheid van ondernemers in de kinderopvang voor de kwaliteit die zij leveren aan kinderen en hun ouders. ''Dat kan en moet nog beter, want het is niet wenselijk dat in meer dan de helft van de inspectierapporten tekortkomingen worden geconstateerd.''

Om het toezicht op de kinderopvang te verbeteren heeft Kamp al eerder 24,9 miljoen euro toegevoegd aan het budget van gemeenten voor de handhaving.