DEN HAAG - Door gebrek aan informatie en regie blijven veel strafzaken onopgelost. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer woensdag in haar rapport 'Prestaties in de Strafrechtketen'.

Met name bij veelvoorkomende criminaliteit zoals diefstal en geweld neemt de politie regelmatig zaken niet in behandeling waar dat volgens de regels wel zou moeten. Exacte cijfers zijn niet bekend.

Meldingen die in eerste instantie in behandeling worden genomen, worden vaak terzijde gelegd als er nieuwe zaken binnen komen. Daardoor gaat de tijd verloren die al in de eerdere zaken is gestoken.

Volgens het onderzoeksbureau is er daarnaast te weinig goede informatie beschikbaar over het verloop van strafzaken, waardoor het lastig is een goede oplossing te vinden voor dit capaciteitsprobleem.

De Rekenkamer stelt nu dat er een betere regie nodig is vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten op het hele proces van de melding van criminaliteit tot en met de uitvoering van de eventuele straf.

Miljoen meldingen

In het onderzoek van de Rekenkamer is gekeken naar de ruim één miljoen criminaliteitsmeldingen die tussen oktober 2009 en oktober 2010 voorbij kwamen. Ongeveer negen procent daarvan belandde uiteindelijk bij het Openbaar Ministerie.

In totaal kwam het in één op de twintig gevallen tot een veroordeling door de rechter. Daarnaast handelde politie en het OM nog drie procent van de zaken zelf af met bijvoorbeeld een boete.

Reactie minister

In een reactie stelt minister Opstelten van Justitie zich te herkennen in de conclusies en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Opstelten wijst op initiatieven die hij reeds heeft ondernomen, om het proces in de strafrechtketen te verbeteren.

Om samenhang te brengen in de verschillende initiatieven, kondigt Opstelten een zogenaamd versterkingsprogramma aan waarbij 'krachtige sturing noodzakelijk is'.

Schokkend

PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt vindt de uitkomsten van het rapport 'schokkend'. De initiatieven die Opstelten tot nu toe heeft ontplooid, noemt Recourt onvoldoende om de aangehaalde problemen te ondervangen.

"Om te beginnen moet de registratie van de zaken op orde komen", aldus Recourt. "Dat moet centraal gebeuren."

VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert stelt dat er 'werk aan de winkel' is voor de politie, het OM en minister Opstelten. "Moet beter", schrijft ze op Twitter. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt concludeert dat de minister zijn zaken niet op orde heeft. Net als CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt hij het rapport 'schokkend'.