AMSTERDAM - Tijdens de twaalf dagen dat er natuurijs lag zijn er op de eerste hulp dertienduizend gewonde schaatsers behandeld.

Als er geen natuurijs ligt en alleen op kunstijsbanen kan worden geschaatst, komen bij de eerste hulp tweehonderd gewonde schaatsers binnen. Dat meldt de stichting Consument en Veiligheid na een rondgang langs de hulpdiensten.

In 8400 gevallen was er sprake van een botbreuk, waarbij het in zestig procent van de gevallen om een polsbreuk ging. Negen procent van de dertienduizend slachtoffers moest in het ziekenhuis blijven.

Consument en Veiligheid noemt het aantal gewonden van de vorstperiode tussen 2 en 13 februari dramatisch hoog.

"Wat je vaak ziet, is dat mensen door vermoeidheid, onkunde of omdat ze met andere dingen bezig zijn, gewoon vallen", zegt Cees Meijer van Consument en Veiligheid tegen NOS.

Ouder

Meer dan de helft van alle schaatsslachtoffers was ouder dan 40 jaar. In één op de tien gevallen was het slachtoffer ouder dan 65.

Alle verwondingen samen hebben volgens de stichting twintig miljoen euro aan directe behandelkosten gekost. Daar komt nog eens 26 miljoen euro aan arbeidsverzuim bij.