UTRECHT - Basisscholen in het hele land krijgen de komende jaren te maken met minder leerlingen.

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) zal het leerlingenaantal tussen 2012 en 2015 in het basisonderwijs met ten minste 67.000 dalen. Daarna vermindert de krimp, maar voor de periode 2016-2020 zullen er nog eens zeker 30.000 leerlingen minder zijn, aldus de bond.

De bond baseert de voorspellingen op cijfers van het CBS en voorspelt een krimp in 326 van de 430 gemeenten, en dus niet slechts in regio's als Groningen en Zeeland, waarvan dit al langer duidelijk was.

Het Onderwijsblad heeft de gevolgen van de leerlingdaling in kaart gebracht door de bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de kosten per leerling, leerlingenaantal per school en opheffingsnormen per gemeente te combineren.

Geboorten

Het aantal basisschoolleerlingen gaat logischerwijs gelijk op met het aantal geboorten. Volgens een woordvoerder van de AOB werden in 2007 ongeveer 181.000 kinderen geboren. Die gaan rond deze tijd naar de basisschool. Tussen 2000 en 2003 waren dat er nog zo'n 200.000.

Volgens de AOb krijgen scholen door de krimp ruim 300 miljoen euro minder van het rijk en staan meer dan 3300 banen van 4500 mensen op de tocht.