UTRECHT - De gemeenteraad van Utrecht komt donderdagavond voor de tweede maal bijeen om te praten over de gang van zaken rond de Romafamilie Nicolich, die hun villa in Leidsche Rijn op last van de gemeente moet ontruimen.

Het debat liep 2 weken geleden al vast voordat het begonnen was, omdat de fracties het niet eens konden worden over zaken die in het openbaar besproken mogen worden.

De coalitie vindt dat crimineel gedrag en medische gegevens van de familieleden niet aan de orde mogen komen wegens hun privacy. De oppositie wil dat juist wel, aangezien burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht de raad daarover tegen de afspraken in niet tijdig heeft geïnformeerd. Aangezien de familie deze gegevens allang op internet heeft laten zetten, denkt de oppositie dat een debat zonder deze informatie ''een wassen neus'' is.

Voor zover bekend heeft de familie nog geen nieuw onderdak gevonden. De gemeente heeft beloofd dat hun villa niet wordt ontruimd zolang de politiek nog over de kwestie spreekt.