DEN HAAG - De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van afgelopen jaar met 0,7 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder.

In het derde kwartaal kromp de economie met 0,4 procent. Hiermee zit Nederland volgens de gangbare definitie in een recessie, meldde woensdag het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS).

De krimp is grotendeels toe te schrijven aan een verdere daling van de consumptie door huishoudens.

Maar ook een krimp van de overheidsconsumptie en de uitvoer van Nederlandse producten droegen eraan bij.

De gegevens zijn afkomstig van het CBS. - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

Investeringen

Hiertegenover stond dat de investeringen nog groeiden, zij het in een lager tempo dan in de voorafgaande kwartalen, aldus het CBS.

De consumptie door huishoudens was in het vierde kwartaal 1,8 procent lager dan een jaar eerder. Door het zachte weer verstookten huishoudens veel minder gas. Ook schaften zij minder meubelen en auto’s aan.

De consumptie door de overheid kromp in het vierde kwartaal met 0,2 procent.

Eurozone

Ook de economie van de eurozone heeft te maken met krimp: 0.3 % in het vierde kwartaal van 2011 ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat maakte het Europees statistiekbureau Eurostat bekend.

De eurozone vertoonde in het derde kwartaal nog een kleine economische groei van 0,1 procent. De krimp in het vierde kwartaal voldeed aan de verwachtingen van economen.

De sterkste achteruitgang werd gemeten in Portugal, waar de economie vorig kwartaal 1,3 procent kleiner werd. In Estland werd een krimp van 0,8 procent gemeten, de Italiaanse en Nederlandse economieën gingen met 0,7 procent achteruit.

Litouwen

Binnen de eurozone was er alleen in Frankrijk en Slowakije sprake van groei. De Franse economie ging vorig kwartaal 0,2 procent vooruit, in Slowakije werd een groei van 0,9 procent gemeten.

In de gehele Europese Unie was in het vierde kwartaal ook sprake van een krimp met 0,3 procent. Onder de niet-eurolanden waarvan de cijfers al beschikbaar waren, was het beeld het somberst in Litouwen. Daar kromp de economie met 0,9 procent. In Letland werd een groei van 0,8 procent genoteerd. Ook de Bulgaarse en Hongaarse economieën vertoonden een kleine groei.

In heel 2011 groeide de economie van de eurozone met 1,5 procent. De 27 lidstaten van de EU boekten gemiddeld een groei van 1,6 procent.

Lees de reacties op de recessie in Nederland

Achtergrond: Vierde recessie in Nederland sinds jaren '30

Alles over de Europese schuldencrisis

Volg Twitterberichten over dit nieuws via NUlive