ARNHEM - Ongeveer 162.000 groep 8-ers beginnen dinsdagochtend aan de Cito-toets. Met de uitslag van de toets wordt mede bepaald of de scholier naar het vmbo, de havo of het vwo gaat.

Circa 6200 scholen, dat is zo'n 85 procent van alle basisscholen, staan de komende drie dagen in het teken van de eindtoets. Begin maart komt de uitslag.

De Cito-toets bestaat uit 200 meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen, wiskunde en studievaardigheden. Het onderdeel wereldoriëntatie is vast onderdeel van de Cito-toets, maar bijna 90 procent van de scholen neemt dit ook af.

Eindtoets

Dit is het laatste schooljaar dat de Cito-toets in de huidige vorm wordt afgenomen. Vanaf volgend jaar wordt een centrale eindtoets voor taal en rekenen verplicht voor alle basisscholen. Dat is nu nog niet het geval.

De toets wordt dan ook later in het jaar gedaan. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) diende daar onlangs een wetsvoorstel voor in.

Door de toets later in het jaar af te nemen, komt de minister tegemoet aan de wens van brancheorganisaties in het basis- en middelbaar onderwijs en ook veel ouders.

Bepalend

De Cito-toets wordt als een momentopname gezien, maar is wel bepalend voor het type onderwijs dat de leerling de jaren daarna gaat volgen.

Omdat de Centrale Eindtoets vanaf volgend jaar in april wordt afgenomen, gaat het oordeel van de docent - die een leerling over het algemeen meerdere jaren heeft meegemaakt en daardoor een beter beeld heeft van zijn of haar kunnen - zwaarder meewegen.

Onbereikbaar

Cito is dinsdagochtend, op de eerste dag van de driedaagse Cito-toets voor 162.000 basisschoolleerlingen, door een technisch probleem telefonisch onbereikbaar. Dat staat te lezen op de website. Ook kunnen een aantal scholen niet inloggen.

Het instituut dat de toets maakt werkt hard aan het oplossen van de problemen, maar het is niet bekend hoe lang het gaat duren.

Op ongeveer 6200 scholen wordt de toets voor leerlingen van groep 8 afgenomen. Mede aan de hand van de uitslag wordt bepaald naar welk type middelbare school de kinderen gaan.

Cito-toets groep 8-leerlingen