ROTTERDAM - Het waarborgen van het eindniveau van leerlingen bij de Rotterdamse kunstopleiding Codarts moet op korte termijn worden verbeterd. 

Dat concludeert de onderwijsinspectie maandag na een onderzoek naar de instelling.

De hogeschool kwam eind vorig in opspraak omdat er een bestuurlijke chaos zou heersen. Ook zou er zijn gesjoemeld met tentamens en diploma's en sprak het personeel over een 'verziekte werksfeer'. De inspectie stelde daarop een onderzoek in.

Eindniveau

De inspectie heeft geen reden aan het artistieke eindniveau van leerlingen te twijfelen.

Wel moet het toezicht verbeteren. Volgend het rapport hebben problemen op de opleiding te lang bestaan zonder ingrijpen van bovenaf. Ook de nieuwe centrale examencommissie functioneert nog niet naar behoren. In de administratie van de studievoortgang en de schriftelijke onderbouwing van vrijstellingen schiet de school volgens de inspectie eveneens tekort.

Serieus

Codarts neemt de lessen uit het rapport naar eigen zeggen zeer serieus. De eerste veranderingen zijn al doorgevoerd. Zowel bestuursvoorzitter Jikkie van der Giessen als Carel van Eykelenburg, voorzitter van de raad van toezicht, stapte vorig jaar al op. Verder liggen er plannen klaar voor de aanpassing van de administratie en het verbeteren van het interne toezicht. Voor 1 maart 2012 presenteert de school een plan van aanpak.

Codarts is een hogeschool met in totaal circa 1000 studenten, die kunstvakonderwijs aanbiedt op het gebied van muziek, dans en circus.