AMSTERDAM - In het Botlekgebied bij de A15 is zaterdagavond een enorme piek gemeten in de uitstoot van benzeen.

De waarde was ruim vijftien keer hoger dan toegestaan, blijkt uit gegevens om de website van de Milieudienst Rijnmond.

Waar het kankerverwekkende benzeen vandaan kwam, is onduidelijk. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt spreekt van een 'schrikbarende' meting en wil dat het kabinet opheldering verschaft over de oorzaak van de hoge concentratie.

Vermoedelijk is de oorzaak een file op de snelweg of een ontgassend schip. Omtzigt denkt niet dat tankopslagbedrijf Odfjell de veroorzaker is, daarvoor stond de wind verkeerd. Het bedrijf lekt al jaren benzeen en staat onder curatele van de provincie.

Bewusteloos

Mensen die worden blootgesteld aan benzeen kunnen bewusteloos raken. Een kubieke meter lucht mag niet meer dan vijf microgram benzeen bevatten, maar zaterdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur werd in de buurt van Odfjell ruim 75 microgram gemeten. Gestreefd wordt naar een waarde van één microgram.

Bij files en windstil weer loopt de benzeenconcentratie soms wat op. Ook incidenten met oplosmiddelen en benzine kunnen verhoogde concentraties veroorzaken.

De Milieudienst Rijnmond verricht maandag aanvullend onderzoek om de bron van de piek vast te stellen.