NIEUWEGEIN – De Actiegroep Duits geeft maandagmiddag in Nieuwegein het startsein voor een promotietournee langs middelbare scholen.

Doel is scholieren te bewegen zich in de Duitse taal te bekwamen, belangrijk voor het in stand houden van onze bloeiende handelsrelatie met de Oosterburen.

Door onder meer de inzet van twee knaloranje BMW’s hoopt de Actiegroep Duits scholieren de komende maanden te bewegen deze taal op te nemen in het examenpakket.

De promotour (‘Mach mit!’) mondt op 19 april uit in de Dag van de Duitse Taal. In de tussentijd hoopt de Actiegroep Duits dat scholierende taal zullen omarmen. In de actiegroep zijn bedrijven als ING en BMW, de Nederland-Duitse Handelskamer en cultuurinstellingen als het Goethe Instituut en het Duitsland Instituut in Amsterdam verenigd.

Belangstelling

De campagne is een gevolg van de sterk verminderde belangstelling van scholieren voor het Duitse. Driekwart van de scholieren in de onderbouw en tweederde van de leerlingen in de bovenbouw zegt blijkens onderzoek ‘niets’ met Duitsland of de Duitse taal te hebben.Het vak wordt zelden opgenomen in het examenpakket.