DEN HAAG - Het winterweer zorgt ook zaterdag voor overlast op de Nederlandse wegen. Rijkswaterstaat heeft zaterdagochtend besloten de maximumsnelheid op een aantal trajecten te verlagen.

Dit besluit is genomen in verband met de gladheid op de weg en het feit dat het effect van het strooizout bij te lage temperaturen aanzienlijk minder is.

Dat heeft een zegsvrouw zaterdag gemeld. Het gaat zaterdagochtend onder meer om stukken weg op de A12 (bij Oudenrijn en Bunnik), de A27, de A28 (bij Amersfoort), de A10 (bij het Coenplein) en de A22 (bij het knooppunt Velsen).

Weinig verkeer

Veel automobilisten kiezen er voor niet de weg op te gaan. Op de snelwegen is weinig verkeer. Wel zorgt de gladheid voor overlast, zegt een woordvoerder van de ANWB.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten met klem de matrixborden langs en boven de weg goed in de gaten te houden. Hierop staat het meest actuele advies en de aangepaste snelheid.

Inspecteurs en meldsystemen houden continu de situatie op de wegen in de gaten. Op basis van deze informatie wordt bepaald waar en wanneer de verlaging van de snelheden geldt.

Op specifieke risicolocaties, zoals wegen met hellingen of bruggen, probeert Rijkswaterstaat met alternatieve methodes de gladheid te bestrijden. Dit kan bijvoorbeeld door zand aan het zout toe te voegen, of door middel van wagens die met ‘heaters’ het ijs proberen te smelten.

Wegenwacht

De Wegenwacht van de ANWB draait zaterdag overuren. Tot 11 uur had de service al 1700 pechklanten geholpen. Naar verwachting staat de teller aan het eind van de dag op 6000, schat een zegsvrouw.

Dat is meer dan een verdubbeling vat het aantal dat de Wegenwacht op een reguliere zaterdag verwerkt. Veel automobilisten stranden omdat hun accu de kou niet aankan. De ANWB heeft extra personeel ingezet om de drukte aan te kunnen. In totaal rijden er zaterdag 430 auto’s van de Wegenwacht over de Nederlandse wegen.

Ook Route Mobiel constateert een ''verdriedubbeling'' van het aantal meldingen als gevolg van het winterweer. Concrete aantallen geeft Route Mobiel echter niet. Het gaat vooral om startproblemen en vastgevroren deuren, stelt een zegsman.

Nadenken

De verkeersdienst van de ANWB adviseert automobilisten zaterdag en zondag ''twee keer na te denken voordat zij de weg op gaan". Dankzij de dichte mist en de bevriezing van veel weggedeelten is het wijs niet de weg op te gaan als het niet nodig is, aldus een zegsvrouw.

Het advies geldt voor het hele land. Vrijdagmiddag slibden de Nederlandse wegen volledig dicht als gevolg van het winterweer. Na de spits en in de nacht deden zich overigens geen grote ongevallen voor. ''De automobilisten passen hun rijgedrag goed aan de weersomstandigheden aan’’, constateert de ANWB.