RIJSWIJK - Advocaten gaan een landelijk protocol opstellen met voorwaarden waaronder zij cliënten mogen werven.

Hoewel er al regels zijn, is volgens de Nederlandse Orde van Advocaten voor veel advocaten nog onduidelijk wat wel en wat niet is toegestaan. Dat heeft een woordvoerder van de orde desgevraagd gemeld.

Afgelopen zomer ontstond beroering, omdat er geruchten de kop opdoken dat strafrechtadvocaten binnen de muren van gevangenissen cliënten zouden ronselen.

Advocaten meldden dat zij daarover sterke signalen opvingen en ex-gedetineerden bevestigden in de media de lezing. Met het protocol hoopt de orde deze ronselpraktijken voorgoed uit te bannen.

Ronselpraktijken

Volgens de gedragsregels voor advocaten zijn ronselpraktijken al verboden. De stijging van die praktijken werd onder meer toegeschreven aan het sterk toegenomen aantal strafrechtadvocaten.

De orde riep daarom vorige zomer advocaten op te melden dat zij signalen hadden dat een advocaat criminelen werft. Volgens de zegsman zijn dergelijke ronselpraktijken met betaling voor cliënten in de afgelopen maanden niet aan het licht gekomen.

Drie leden van de Raden van Toezicht in Utrecht, Haarlem en Amsterdam stellen de komende maanden het protocol op. De woordvoerder van de orde heeft goede hoop dat dat er nog voor de zomer is.

Duidelijkheid

Het protocol moet duidelijkheid scheppen, oftewel de bestaande regels duidelijker maken. Zo zijn er advocatenkantoren die adverteren in blaadjes die in gevangenissen worden uitgedeeld.

''De vraag is: Hoe agressief maak je die die advertentie’’, zegt de woordvoerder. In het protocol wordt ook gekeken naar de overdracht van cliënten tussen advocaten(kantoren).