DEN HELDER - Burgemeester Koen Schuiling van Den Helder heeft woensdag een pand aan de Keizerstraat laten ontruimen waarin 18 Poolse arbeiders woonden.

Volgens de gemeente was sprake van een brandgevaarlijke woonsituatie.

'De elektriciteit was niet in orde en brandveiligheidsvoorzieningen ontbraken'', ligt Schuiling toe. ''Dat levert niet alleen gevaar voor de mensen zelf op, maar ook voor de omwonenden.''

Het pand aan de Keizerstraat wordt momenteel verbouwd en de gemeente vermoedde dat erin werd geslapen. Een controle bevestigde dit en bracht de brandgevaarlijke situatie aan het licht.

Een gemeentewoordvoerder wist niet of de eigenaar ervan op de hoogte was dat zijn pand werd bewoond. De Poolse arbeiders zijn inmiddels vertrokken naar Utrecht. ''Daar kwamen ze ook vandaan'', aldus de woordvoerder.