ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam is de schuldeisers van het failliete poppodium Watt geen geld verschuldigd. Dat heeft de rechter woensdag bepaald.

De curator van Watt spande vorig jaar een rechtszaak aan tegen de gemeente Rotterdam omdat volgens hem de gemeente de financiële continuïteit van het poppodium garandeerde toen deze in zwaar weer verkeerde.

Toen de gemeente in 2010 de stekker eruit trok hield zij geen rekening met de rechten van de schuldeisers, aldus de curator. De schuldeisers hebben 2,5 miljoen euro schade geleden door het faillissement. Volgens de rechter heeft de gemeente zich wel degelijk aan gemaakte afspraken gehouden.

De curator beraadt zich momenteel over een eventueel beroep. Watt was de opvolger van het bekende Nighttown aan de Kruiskade en profileerde zich als eerste duurzame danceclub ter wereld. Maar sinds de opening in 2008 had Watt moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.