WOLTERSUM - Waterschap Noorderzijlvest is maandag begonnen met het versterken van de dijk bij Woltersum langs het Eemskanaal. 

De versterking is nodig omdat de waterkering bij het Groningse dorp zwak is.

2 weken geleden werden 800 bewoners geëvacueerd omdat de vrees bestond dat de dijk zou breken als gevolg van hoogwater.

Aan de waterzijde tot aan de kruin van de dijk wordt over een lengte van 800 meter een 1,5 meter dikke kleilaag aangebracht, een zogeheten kleikist.

Deze klei is volgens het waterschap erosiebestendig en voorkomt dat water door de dijk sijpelt. De werkzaamheden duren 3 tot 4 weken.

Waterdicht

Volgens het waterschap is het aanbrengen van de dikke kleilaag ruim voldoende, want het maakt de dijk weer waterdicht. Die voldoet dan aan de norm voor een reguliere zeedijk.

''Dit is de beste oplossing om de dijk bij Woltersum met spoed weer veilig te maken'', aldus Noorderzijlvest. Het waterschap heeft zo'n 15.000 kubieke meter klei nodig.