AMSTERDAM - De Nederlandse overheid subsidieert al jaren de bouw en uitbreiding van megastallen in het buitenland.

Dat meldt Stichting Wakker Dier maandag. De subsidie komt voor een deel uit potjes voor ontwikkelingssamenwerking, blijkt uit het rapport 'De megastal als exportproduct' van de organisatie.

Wakker Dier geeft als voorbeeld een bijdrage van 750.000 euro aan uitbreidingsplannen van Omsky Bacon van 250.000 naar 500.000 varkens.

Ziekte

Dit bedrijf is een dochter van het imperium van de Russische zakenman Roman Abramovich. De grootste varkensboer van Nederland, Van Genugten kreeg 700.000 euro uit de pot ontwikkelingssamenwerking voor de bouw van een stal in Bosnië.

In deze stal komen biggen uit Nederland, terwijl de overheid juist dergelijke lange afstandstransporten wil tegengaan wegens het dierenleed en het gevaar van ziekte.

Reactie ministeries

Volgens de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Buitenlandse Zaken is de subsidie aan Van Genugten de enige van ontwikkelingssamenwerking. Een woordvoerder legt uit waarom dat gebeurt:

''Bij Van Genugten gaat het om het opzetten van een stal voor mestvarkens als vervanging van import van varkens uit de EU naar Bosnië. Dit verstoort niet de markt voor de kleine boeren, blijkt uit onderzoek.''

Plofkippen

Een ander voorbeeld is het industrialiseringsproject van een pluimveegigant in Roemenië, aldus het rapport. Het bedrijf heeft een jaaromzet van tientallen miljoenen, maar kreeg 4 ton subsidie wegens een levering uit Nederland van 'plofkippen', veevoer en stalinrichtingen.

Daarmee voerde het de productie zodanig op dat er meer kippen per vierkante meter worden gehouden dan in Nederland is toegestaan.

Export

De agro-industrie gaat 'de boer op' in landen waar industriële veeproductie in opkomst is. De bedrijfstak heeft tientallen jaren aan ervaring met grootschalige vee-industrie. Nederlandse bedrijven zijn bij veel mega vee-projecten in andere werelddelen betrokken.

De overheid stimuleert de export en helpt de industrie. Volgens Wakker Dier steekt Nederland er jaarlijks tientallen miljoenen euro's in.

Megastallen

De Nederlandse burgers betalen mee aan de bouw van megastallen in het buitenland, terwijl de dieren daar vaak een slechtere behandeling krijgen, aldus Wakker Dier.

De hulp aan de agro-industrie betekent meer (oneerlijke) concurrentie voor de Nederlandse veeboeren, aldus de organisatie.