DEN HAAG - Het Schmallenbergvirus is op twee plaatsen in ons land bij twee runderen vastgesteld, aldus een woordvoerder van het ministerie van EL&I maandag.

Tot dusver was het virus in ons land alleen aangetoond bij schapen en geiten.

Het virus is nu ook vastgesteld bij een kalf in Drenthe en een in Flevoland.

Het aantal veehouderijen waar het virus is aangetroffen, is opgelopen tot 76 bedrijven. Een week geleden ging het nog om 65 bedrijven.

Sinds 1 december vorig jaar wordt in Nederland een nieuwe dierziekte aangetroffen bij misvormd geboren schapenlammeren.

Misvormde dieren

Zij hebben afwijkingen zoals een scheve nek, waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste misvormde dieren worden dood geboren. Levend geboren dieren zijn niet levensvatbaar.

Het virus is vernoemd naar de Duitse plaats Schmallenberg, waar het virus in november bij runderen werd aangetroffen.

Het Schmallenbergvirus kan ziekte veroorzaken bij zowel kalveren, geiten- als schapenlammeren. Dit virus is ook de oorzaak van de 'koeiendiarree' die eerder dit jaar werd waargenomen bij rundvee in Nederland en Duitsland.