DEN HAAG - Wim Deetman, voorzitter van de commissie voor het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk, denkt dat er nog wel zaken naar boven kunnen komen, maar dat 'het beeld' er wel is.

Dat zei hij woensdag aan het begin van een hoorzitting in de Tweede Kamer over zijn bevindingen.

''Als u mij vraagt of alles boven tafel is, dan zeg ik dat je niet veel meer had kunnen vinden.''

Machtsrelaties

Deetman zei dat mensen altijd op hun qui vive moeten zijn waar machtsrelaties in het geding zijn. ''Het kan onverwacht uit de hand lopen. We moeten elkaar op dat punt bij de les houden.''

Deetman kon zich verder duidelijk vinden in de brief van minister Ivo Opstelten (Veiligheid) van maandag. Die meldde daarin dat verjaarde daden niet meer voor de rechter kunnen worden gebracht, zoals sommige slachtoffers willen. De Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK) zou graag zien dat de politiek er op de een of andere manier bij de kerk op aandringt dat die zelf de verantwoordelijken bestraft.

Slechte contacten

KLOKK klaagt verder over de slechte contacten met het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK en over de compensatieregeling Lindenbergh. Die zou te beperkt zijn.

De Stichting mannenhulp na seksueel misbruik vindt dat de kerk 500 miljoen euro zou moeten geven voor onder meer een expertisecentrum.

Aartsbisschop Eijk

Aartsbisschop Wim Eijk meldde dat zijn kerk en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen hebben besloten een contactgroep voor contact met de slachtoffers in het leven te roepen, de Contactgroep inzake Seksueel Misbruik.

Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, gaat daarin een belangrijke rol spelen. Verder zei Eijk dat bij elk vermoeden van misbruik nu door de kerk meteen wordt ingegrepen.

Eijk benadrukte 'dankbaar' te zijn voor het rapport van Deetman. ''We waren al van plan de praktijken met wortel en tak uit te roeien. Daartoe zijn we nog meer besloten na lezing van het rapport.''

Zowel hij als Cees van Dam van de KNR zei goed in te zien dat de kerk het vertrouwen moet terugwinnen. ''We kunnen begrijpen dat er mensen zijn die het helemaal gehad hebben met de kerk'', aldus Van Dam.

Goed gedrag

Eijk wil dat er een verklaring van goed gedrag komt voor medewerkers binnen de katholieke kerk. Zo'n verklaring is er nog niet bij de Rooms Katholieke Kerk. ''Nu worden er wel inlichtingen ingewonnen, bij een bisschop bijvoorbeeld, maar een soort van VOG hebben we nog niet.''

Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag, die door de overheid wordt afgegeven. Eijk zei niet wanneer zo'n VOG voor medewerkers van de kerk er is.

Vertragen

Iemand die een zaak zo vertraagt dat die verjaart, zou op die vertraging eigenlijk geen beroep mogen doen. Dat overwoog de advocate Anneke Bierenbroodspot de hoorzitting over seksueel misbruik.

Veel van de zaken die door de speciale commissie-Deetman werden onderzocht, zijn verjaard. Daar is juridisch niets meer aan te doen, aldus ook Opstelten maandag.

Bierenbroodspot voert daartegen aan dat geheimhouding 'van bovenaf en onoirbare middelen' hebben plaatsgehad. Dat verandert voor haar de zaak. Han Moraal van het college van procureurs-generaal zei echter juridisch ook met de rug tegen de muur te staan.