DEN HAAG - De staat waarin dijken en kades van het Eemskanaal en Winschoterdiep zich bevinden is maandagmiddag opnieuw gecontroleerd door een F-16 van de Koninklijke Luchtmacht.

Dat gebeurde op verzoek van de Veiligheidsregio Groningen, zo meldde defensie.

Anderhalve week geleden voerde een F-16, voorzien van speciale opnameapparatuur, ook een vlucht uit boven het Eemskanaal en het Winschoterdiep. Toen stond het water nog hoog en waren de dijken verzadigd, waardoor het bijna tot een dijkdoorbraak kwam.

De infraroodbeelden die maandag zijn gemaakt, zijn bedoeld om ze te vergelijken met de situatie van toen.