GRONINGEN - Het waterpeil in Groningen en Friesland is verder gezakt, vooral omdat de waterschappen Friesland en Noorderzijlvest volop hebben kunnen spuien op zee, meldden die maandag.

Dijkinspecties gaan op veel plaatsen door, omdat de waterkeringen nog zijn verzadigd.

Noorderzijlvest (Noord- en West-Groningen) heeft in de nacht van zondag op maandag 21 miljoen kuub water gespuid via de R. J. Cleveringsluizen bij het Lauwersmeer. Dat komt neer op een rij tankauto's van 7000 kilometer.

Het waterschap Friesland loosde afgelopen weekeinde eenzelfde hoeveelheid water op de Waddenzee en het IJsselmeer. Dat is te vergelijken met twee keer de inhoud van het Sneekermeer, aldus het waterschap.

Risico voorbij

Door het spuien en de geringe neerslag van de afgelopen dagen is het waterpeil overal flink gedaald, op sommige plekken bijna tot op het streefniveau. Volgens het waterschap Friesland is het risico op wateroverlast voorbij.

Het Woudagemaal in Lemmer, het oudste nog werkende stoomgemaal ter wereld, wordt maandagmiddag stilgezet. Het Hooglandgemaal in Stavoren draait de komende dagen nog wel door.

Vee terug

Een groot deel van het geëvacueerde vee uit Woltersum en omgeving is weer terug. Er staan nog 600 stuks vee in andere stallen.

In totaal werden vrijdag en zaterdag 3000 dieren geëvacueerd uit vrees voor een dijkdoorbraak van het Eemskanaal. Dat maakte LTO Noord maandag bekend.

Uiterlijk dinsdag moet al het vee terug zijn. Ondanks dat de boeren blij zijn met hoe het transport is uitgevoerd, blijft het volgens LTO Noord altijd een stressvolle situatie voor de dieren.

Een duikploeg is maandagmorgen aan de slag gegaan om de dijk bij Woltersum te dichten. Door golfslag van de scheepvaart, die na het vaarverbod weer is toegestaan, raakt de folie los die eerder aan de binnenkant van de dijk was gelegd. Dat was gebeurd omdat er water door de verzadigde dijk sijpelde.

Schade vergoeden

Eind deze week moet duidelijk worden wat de totale schade is voor de boeren. Volgens LTO Noord hebben ook boerderijen die het vee hebben opgevangen veel kosten gemaakt. Het gaat om schoonmaakkosten, extra melkmachines en kosten voor nieuwe veiligheidscertificaten.

LTO Noord gaat met de gemeenten in overleg om te kijken hoe de schade vergoed kan worden. ''De veiligheidsregio heeft ons opdracht gegeven voor de evacuatie'', zegt Hilbrand Sinnema, voorzitter van LTO Noord in Groningen. ''Het lijkt me logisch dat we ook de schade daar neerleggen.''

Grote rivieren

Het waterpeil van Rijn, Waal en IJssel bereikt maandag zijn hoogste stand en zal dinsdag weer zakken. Nu is de stand van de Rijn bij Lobith 14,16 meter boven NAP.

Tot hoever het peil nog stijgt, valt niet te zeggen, maar boven 14,50 meter zal het niet uitkomen. Dat meldde een woordvoerster van Rijkswaterstaat maandag.

Daarmee blijft het water ruim onder een stand van 15,00 meter boven NAP, die bijzondere maatregelen noodzakelijk maakt. De huidige stand is heel gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Dinsdag zakt het water naar 14,10 meter, aldus de woordvoerster.

Op de Waal bij Tiel is maandagochtend wel het voetveer Tiel-Wamel uit de vaart genomen. Er bleek water op de veerweg te staan aan de kant van Wamel, meldde de gemeente Tiel.

Ravenswaaij

Rijkswaterstaat sluit toch de hoogwaterkering Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal. De laatste voorspellingen van de waterstanden geven aan dat het water in de nacht van maandag op dinsdag hoger dan 5,5 meter boven NAP uitkomt. Dat liet Rijkswaterstaat maandag weten, die de kering rond het middaguur sluit.

Het waterpeil staat dinsdag waarschijnlijk op 5,66 meter. Normaal gesproken staat het zuidelijke deel van het Amsterdam-Rijnkanaal in open verbinding met de Lek. De verbinding wordt gesloten met een keerschuif die in het kanaal zakt.

Met de sluiting voorkomt Rijkswaterstaat dat het hoge water problemen geeft in de gebieden langs het kanaal tussen de Lek en de Waal (tussen Ravenswaaij en Tiel).

Lees al het nieuws over de wateroverlast