LEEUWARDEN - Waterschap Fryslân gaat zaterdag 700 meter aan ernstig verzwakte dijken en kades in Friesland verstevigen.

Met kleine kranen zullen noodkades achter de verweekte dijkvakken worden aangelegd. Dat heeft dijkgraaf Paul van Erkelens vrijdagavond gezegd.

''De verzwakte dijken staan niet meteen op doorbreken. Maar uit voorzorg moeten we dit wel doen'', aldus de dijkgraaf.

De zwakke stukken dijk zijn gelokaliseerd na een inspectie van 700 kilometer dijken en kades. Ook zaterdag zullen 50 inspecteurs van Waterschap Fryslân de conditie van de dijken in de gaten houden.

Zorgwekkend

Volgens Erkelens blijft de situatie van het hoge water in Friesland zorgwekkend. De Frieze boezem kan het vele water tot zondagmiddag niet lozen op het Lauwersmeer en de Waddenzee, vanwege het hoge waterpeil in het Lauwersmeer. Bovendien wordt zaterdag opnieuw 8 tot 10 millimeter regen verwacht.

De bewoners van het eiland de Burd en recreatiepark Yn de Lijte bij Grou mogen tot zondagmiddag niet terugkeren naar hun eigen woning.

Ze werden donderdag geëvacueerd na een dijkdoorbraak. De situatie is inmiddels stabiel, maar het risico op nieuwe overstromingen is nog niet geweken.

Alles over de wateroverlast in Nederland

Actueel weerbericht l Lezersfoto's van het hoge water l Twitterberichten

Wateroverlast Friesland