WOLTERSUM - In de Groningse dorpen Woltersum, Wittewierum en delen van Ten Boer en Ten Post zijn ongeveer 800 inwoners verplicht geëvacueerd.

Dat heeft het Regionaal Beleidsteam besloten. Het gaat om een gefaseerde noodevacuatie laat het beleidsteam vrijdagochtend weten.

Reden hiervoor is een zeer acuut probleem met een dijk langs het Eemskanaal.

Het beleidsteam: ''De dijk zou het kunnen begeven, waardoor een gebied van enkele honderden hectaren binnen enkele uren onder water kan komen te staan. De betrokken inwoners wordt gevraagd om naar familie of vrienden te gaan. Als dat niet mogelijk is, is er opvang geregeld in sporthal De Tiggelhal in Ten Boer en sportcentrum Zernike in Groningen."

Het Rode Kruis heeft voor de evacuatie van mensen uit het dorp Woltersum 12 vrijwilligers ingezet bij sporthal De Tichelhal in Ten Boer. Ook zijn daar inmiddels 200 veldbedden, dekens, kussen en stoelen voor de evacués aangekomen.

F16

Er wordt ook een F16 ingezet die de kades van het Eemskanaal bij het Groningse Woltersum vanuit de lucht gaat inspecteren. Met infraroodcamera’s wordt de kwaliteit van de binnenkant van de dijk bekeken.

De inzet van de F16 gebeurt op verzoek van de Veiligheidsregio Groningen. Ook vliegt er een politiehelikopter boven het gebied.

Gevolgen

''Ik realiseer me dat dit een ingrijpend besluit is, met vergaande gevolgen'', zegt Yvonne van Mastrigt, voorzitter van het Regionaal Beleidsteam.

''Echter, in het belang van de veiligheid van in eerste instantie mens en ook dier, ben ik genoodzaakt dit besluit te nemen. Ik reken op medewerking van alle betrokkenen. We zullen alles in het werk stellen om deze evacuatie zo snel en spoedig mogelijk te laten verlopen."

De waterstanden kunnen uiteindelijk oplopen tot 1,5 meter. De kans hierop is volgens het beleidsteam klein, ''maar de gevolgen kunnen erg groot zijn''. ''Medewerkers van waterschap, brandweer en defensie zullen alles in het werk stellen om een dijkdoorbraak te voorkomen.''

Ligging van de Groningse dorpen Woltersum (A) en Wittewierum (B):


Grotere kaart weergeven

Opgevangen

Geëvacueerde bewoners hebben zich gemeld in De Tichelhal. Daar worden zij geregistreerd, zodat brandweer en politie weten wie zijn vertrokken en wie nog in het risicogebied zijn.

De mobiele eenheid en militairen zijn het dorp ingegaan om mensen uit hun huizen te halen. Overal wordt aangebeld. De eerste zorg ligt bij Woltersum zelf. Daarna komen Wittewierum en delen van Ten Boer en Ten Post aan de beurt. Die liggen iets verderop. Woltersum ligt tegen het Eemskanaal aan.

In het gebied is een noodverordening van kracht. Niemand mag er naar toe. De mobiele eenheid patrouilleert in het dorp en ook zijn helikopters ingezet. De toegangswegen naar het dorp zijn afgesloten door de politie.

De N360, de provinciale weg van Groningen naar Delfzijl, kan elk moment worden afgesloten voor het verkeer. Volgens een woordvoerder van de politie gebeurt dit om de weg vrij te houden voor de hulpverlening als de dijk daadwerkelijk mocht doorbreken.

Geen acuut gevaar

Volgens Coen Vaarkamp van de brandweer is er momenteel nog geen acuut gevaar, zo zegt hij tegen de NOS.

De dijk wordt door vijftig militairen versterkt met zandzakken om het water te keren. Ook inwoners hebben hier vannacht mee geholpen. De verwachting is dat het waterpeil de komende uren nog enkele decimeters zal stijgen.

Groninger Museum

Het Groninger Museum blijft in ieder geval tot dinsdag gesloten voor het publiek. Vanwege de hoge waterstanden in het kanaal waarin het museum staat, werden donderdagavond laat de benedenzalen van het gebouw in allerijl ontruimd. Het water kwam uiteindelijk net niet tot aan de ramen.

Honderden kunstwerken zijn donderdag verplaatst naar de Gouden Toren. Er werd een waterstand van 1,30 meter boven NAP voorspeld, maar het water kwam niet hoger dan 1,10 meter.

Tijdens de watersnood in 1998 sijpelde het water via de ramen het museum binnen. Ook toen werd er overgegaan tot ontruiming.

Een woordvoerster van het museum zegt dat, als het waterpeil niet opnieuw stijgt, maandag de verplaatste tentoonstellingen weer terug worden gebracht naar de benedenzalen.

Hoogezand
(c) NU.nl/Dennis Venema | De dijken langs de Sluiskade in Hoogezand zijn opgehoogd.

Friesland

De helft van de ruim 150 bewoners van een recreatiepark en het eiland de Burd bij Grou (Friesland) hebben hun woning verlaten vanwege het hoge water. Dat meldde een woordvoerder van de gemeente Boarnsterhim.

Zij hebben de nacht elders doorgebracht. De gemeente drong donderdagavond aan op vertrek nadat een dijk van het eiland de Burd over een lengte van 200 meter was doorgebroken.

Het eiland kwam deels onder water te staan. Maar van levensbedreigende situaties is geen sprake, aldus een woordvoerder van het waterschap Friesland.

Telefoonnummer

Voor mensen die hun familie of vrienden uit het geëvacueerde gebied in de omgeving van Ten Boer niet kunnen bereiken, is een speciaal telefoonnummer geopend. Het zogeheten verwanteninformatienummer is 050 367 7000.

Alles over de wateroverlast in Nederland

Actueel weerbericht l Lezersfoto's van het hoge water l Twitterberichten

Wateroverlast Groningen