AMSTERDAM - Bij de Tolberter Pettenpolder lijkt het gevaar van een dijkdoorbraak geweken.

Bekijk lezersfoto's van het hoogwater in Nederland op NUfoto

Volgens de Groningse burgemeester Peter Rehwinkel, ook voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, blijft de situatie wel kritiek.

Het advies om te evacueren, dat donderdagochtend aan de 85 bewoners van de polder werd gedaan, is daarom nog steeds van kracht, aldus Rehwinkel.

Doorbraak

Een dijk op het eiland De Burd bij Grou is donderdagavond iets na zes uur over een lengte van 200 meter doorgebroken. Dat heeft waterschap Friesland gemeld.

Het waterschap verwacht dat er maximaal anderhalve meter water komt te staan. De meeste huizen op het eiland staan hoger. De gemeente Boarnsterhim heeft een dringende oproep gedaan aan de mensen op het eiland hun huizen te verlaten. Het gaat om 26 bewoners en een onbekend aantal mensen in recreatiewoningen.

Stijgen

Het water bij Tolbert blijft nog wel stijgen, maar de situatie is onder controle, zegt een woordvoerder van de Groningse brandweer.

De hoogste waterstand bij Tolbert wordt een uur na middernacht verwacht. Het water komt dan net niet over de dijk heen.

Onvoorspelbaar

"Al weet je het maar nooit. Het weer blijft onvoorspelbaar", aldus de woordvoerder. Het evacuatieadvies blijft nog wel van kracht. In de gemeenten Marum, Leek en Grootegast is een noodverordening afgekondigd.

Volgens de brandweer is niet iedereen vertrokken. Wel is het leeuwendeel van het vee naar andere plaatsen gebracht. Bij Leek staan vijftig militairen klaar om te helpen bij de problemen met het hoge water. Een compagnie uit Havelte is met vrachtwagens en boten aanwezig.

Noodpompen

Rijkswaterstaat heeft vier noodpompen naar Leek gebracht om in Groningen en Friesland het overtollige water weg te pompen. Het waterschap Noorderzijlvest had om de extra hulp gevraagd.

Staatssecretaris Joop Atsma (Water) zegt te verwachten dat de pompen donderdag of vrijdag al in werking zullen zijn. ''Ik ben ook blij met de alertheid en daadkracht die de waterschappen aan de dag leggen'', aldus Atsma.

''De wateroverlast die er is, is uitermate vervelend, maar zij doen er echt alles aan om grote problemen te voorkomen. De waterschappen kunnen dat als geen ander.''

Friesland

Ook het waterschap Friesland zet polders onder water om het waterpeil in de kanalen en sloten te verlagen. Het gaat om een gebied bij Burgum in het oosten van de provincie en Grou in het hart van Friesland. Dat heeft het waterschap donderdag bekendgemaakt.

De polders zijn speciaal aangelegd om bij extreem hoogwater te fungeren als berging voor het overtollige water.

De verwachting is dat het waterpeil daardoor enkele centimeters zal dalen. Het waterschap krijgt steeds meer moeite om water te weg te werken op het IJsselmeer en de Waddenzee. Het eerste is tjokvol en op de Waddenzee waait een harde, noordwestelijke wind die het spuien bemoeilijkt.

Recreatiepark

De Friese gemeente Boarnsterhim heeft de bewoners van een recreatiepark en een eiland bij Grou opgeroepen hun woning te verlaten vanwege overstromingsgevaar. De oproep geldt voor ruim 150 vaste bewoners en een onbekend aantal vakantiegangers.

''Het is op dit moment niet duidelijk hoeveel vakantiewoningen bezet zijn’’, aldus een woordvoerder. De evacuatie is op vrijwillige basis, omdat de situatie niet levensbedreigend is. De gemeente adviseert de bewoners te overnachten bij familie of in een hotel.

Delfzijl

Waterschap Noorderzijlvest heeft donderdagmiddag om 4 uur de vier dijkdoorgangen in Delfzijl gesloten. Door de hevige storm en het hoge water op zee wordt een waterstand verwacht van 3.40 meter boven NAP. Dat is bijna 2 meter hoger dan normaal, zo meldde het waterschap donderdag.

De afsluiting is nodig om Delfzijl te beschermen tegen overstromingen. Het is nog niet bekend wanneer de dijkdoorgangen weer opengaan.

Zuidwest-Nederland

In een groot gebied in het zuiden van Zuid-Holland is beperkte dijkbewaking ingesteld. Het gaat onder meer om de Zuid-Hollandse eilanden IJsselmonde, Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en de dijken bij Sliedrecht en Kinderdijk. Dat hebben de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland gemeld.

De dijkbewaking betekent dat dijken extra worden gecontroleerd door medewerkers van het waterschap. ''Een volledige dijkbewaking, waarbij ook vrijwillige dijkwachten worden ingezet, wordt niet verwacht", aldus het Waterschap Hollandse Delta. De waterschappen blijven de komende uren alert.

Oosterschelde

Het Waterschap Hollandse Delta sloot woensdagmiddag uit voorzorg al tijdelijk het buitendijks fietspad op de Portlandse Zeedijk bij Rhoon af. Ook zijn de duiker (de verbinding tussen twee waterwegen) en het gemaal bij Heinenoord respectievelijk gesloten en tijdelijk stilgezet.

Ook de dijken rond de Oosterschelde in Zeeland werden donderdag tijdelijk bewaakt. Daarvoor kwamen ongeveer 50 waterschapsmedewerkers in actie. De dijkbewaking werd aan het begin van donderdagmiddag weer opgeheven. Voor de Westerschelde was het niet nodig om dijkbewaking in te stellen, aldus het Waterschap Scheldestromen.

Maas

Het waterschap Roer en Overmaas plaatstuit voorzorg kwelwaterpompen langs de Maas bij Itteren, Geulle aan de Maas en Elsloo. Dit in verband met het stijgende water in Maas, zijrivieren en beken als gevolg van de regen, maakte het schapbekend.

Ook worden enkele afsluiters in riolen dichtgezet om het achterliggende gebied te beschermen. Het waterschap en Rijkswaterstaat verwachten vooralsnog geen problemen met hoogwater in Limburg zoals in het Noorden.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat zijn in het stroomgebied van de Maas in Limburg enkele stuwen gestreken.

De komende dagen wordt in de Ardennen een flinke regenval verwacht. Het water daarvan komt vervolgens met vertraging ons land binnen. Rijkswaterstaat houdt de situatie in de Ardennen daarom nauwkeurig in de gaten om indien nodig tijdig maatregelen te kunnen treffen. ''We houden de vinger aan de pols'', aldus de woordvoerder.

Groninger Museum

Het Groninger Museum gaat donderdagavond de benedenzalen ontruimen vanwege de verwachte hoge waterstand. Dat heeft een woordvoerster van het museum gemeld.

De verwachting is dat de waterstand om het museum, dat in een kanaal is gebouwd, rond middernacht stijgt tot 1,30 meter boven NAP. Bij die hoge waterstand kan water via de ramen naar binnen sijpelen.