ROTTERDAM - De 'ouderwetse' veelpleger- de drugsverslaafde die dagelijks auto-inbraken pleegt om zijn verslaving te onderhouden - verdwijnt uit het straatbeeld.

Daarvoor in de plaats krijgt Nederland te maken met een nieuwe veelpleger die jonger, sluwer en gewelddadiger is.

Dat zei korpschef Frank Paauw van de politie Rotterdam-Rijnmond dinsdag in zijn nieuwjaarstoespraak.

Volgens Paauw gaat het om jongeren die uit zijn op status, geldelijk gewin of een kick. Ze intimideren hun buurt en de politie en voelen zich onaantastbaar.

''Het zijn groepen waaruit voortdurend criminaliteit wordt gepleegd, maar vergeleken met vroeger is de samenwerking vluchtiger en minder hecht.''

Jeugdzorg

De jongeren zijn volgens de korpschef al vroeg bekend geraakt bij Jeugdzorg en andere instanties, maar dat voorkomt lang niet altijd latere ontsporing.

''We constateren te vaak dat er interventiemogelijkheden waren. Maar die aanpak was te vaak op de korte termijn gericht en te weinig vanuit context. De jongere broers van een ontspoorde jongen moeten ook al vroegtijdig aandacht krijgen voordat ook zij op het verkeerde pad raken'', aldus Paauw.

Hij zei zich in dit verband zorgen te maken over de bezuinigingen op de Jeugdzorg en andere instanties.

''Hoewel het met het merendeel van de jeugd goed gaat, weten we nu al van sommige 12-jarigen dat ze de komende jaren in nieuwjaarscijfers zullen opduiken als overvaller of inbreker.''

Overvallers

Paauw constateerde dat de extra inzet die zijn korps pleegt bij het pakken van overvallers succesvol is. In 2011 werden er in de 247 overvallers aangehouden tegen 160 in het voorgaande jaar.

De korpschef noemde het zorgelijk dat desondanks het aantal overvallen met 381 gelijk was aan het aantal in 2010 en dat 60 procent van de aangehouden overvallers jonger was dan 24 jaar.

''Er is blijkbaar continue nieuwe aanwas'', aldus Paauw. Het lijkt er volgens hem op dat er makkelijker en eerder een overval wordt gepleegd dan vroeger.