TER APEL - De 45 Somaliërs die een tentenkamp bij het asielzoekerscentrum Ter Apel hadden ingericht, vertrekken. 

Een woordvoerder van de gemeente Vlagtwedde heeft een bericht daarover van de NOS bevestigd.

Ze gaan alsnog in op het aanbod dat minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) woensdag had gedaan.

Het aanbod houdt in dat de Somaliërs een nieuw asielverzoek kunnen indienen dat getoetst wordt aan het meest recente beleid. Ze krijgen in afwachting van een uitspraak tijdelijk onderdak.

''Het is een redelijk aanbod. We zijn blij dat er een einde komt aan een situatie die onbeheersbaar dreigde te worden'', aldus een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Toetsing

De toetsing geldt in principe voor alle uitgeprocedeerde Somaliërs, omdat hun situatie ten opzichte van enkele jaren geleden kan zijn veranderd. ''Dat kan altijd. Daar gaan we zakelijk, open en zorgvuldig naar kijken'', aldus de IND.

Het aanbod van onderdak in afwachting van een nieuwe uitspraak geldt alleen voor de Somaliërs in het tentenkamp. Nadat zij hun actie donderdagavond hadden beëindigd, kregen ze een slaapplaats in het asielzoekerscentrum in Ter Apel.

Daar werden ze toegesproken door burgemeester Leontien Kompier van Vlagtwedde, waaronder Ter Apel valt. Kompier benadrukte dat ze nooit de intentie heeft gehad om het tentenkamp te ontruimen.

Tweede kerstdag

De Somaliërs begonnen hun actie op tweede kerstdag met 15 mensen. Al snel voegden zich steeds meer uitgeprocedeerde en dakloze Somaliërs zich bij de groep, die donderdagavond uit zo'n 50 mensen bestond.

Zij stellen dat het niet veilig is in hun land is en daarom niet kunnen terugkeren. Ook zouden veel uitgeprocedeerden niet de benodigde documenten hebben. Volgens de IND is terugkeer in principe mogelijk, maar dan moeten de Somaliërs zelf wel actief meewerken.

Als ze echt niet terug kunnen, dan blijkt dat vanzelf als ze een nieuwe asielaanvraag indienen, aldus de IND.

Tentenkampen Somaliërs in Ter Apel