DEN HAAG - De bescherming van gevangenispersoneel tegen agressie en werkdruk is nog te vaak onder de maat.

Dat concludeert de Arbeidsinspectie dinsdag na een gerichte controle bij 45 locaties van 39 justitiële instellingen, waarbij al vermoedens waren dat zaken niet in orde waren. In 79 procent van de gevallen bleek dat ook het geval.

De inspectiedienst, die vanaf 1 januari Inspectie SZW gaat heten, noemt het ''een feit dat agressie en geweld door gedetineerden en bezoekers veel voorkomen in gevangenissen''. In 2008 trok de dienst ook al aan de bel, omdat gevangenisbewaarders hiertegen te weinig beschermd werden. Na gerichte controles bij justitiële inrichtingen bleek toen bij 63 procent de zaken niet in orde.

De branche heeft na het inspectierapport in 2008 een plan opgesteld om de problemen met agressie en geweld aan te pakken. Maar ''daar is in de praktijk nog onvoldoende van terechtgekomen'', zo blijkt volgens de Arbeidsinspectie uit de controles dit jaar bij gevangenissen, enkele forensisch psychiatrische centra en detentiecentra.

Gericht

De inspectiedienst benadrukt dat onderzoeksresultaten niet voor alle gevangenissen gelden, omdat inspecteurs gericht gecontroleerd hebben. Wel zijn de controles grootschalig geweest volgens een woordvoerster.

In de gevangenissen is ook sprake van ongewenst gedrag tussen collega's onderling, zoals intimidatie en discriminatie. Maar de Arbeidsinspectie wijst daarbij wel op onderzoek van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in april dit jaar, waaruit blijkt dat het aantal gevallen van ongewenste omgangsvormen onder het personeel is teruggelopen.

Oppositiepartij PvdA eist dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) maatregelen neemt om het geweld in gevangenissen tegen te gaan. Volgens PvdA-Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester zou hij zijn aandacht daar op moeten richten in plaats van op het privatiseren van gevangenissen.

Wel succesvol

De maatregelen die deDJI de afgelopen jaren nam om agressie en werkdruk in gevangenissen terug te dringen zijn wel succesvol geweest. Dat blijkt volgens de DJI uit onderzoek dat recent onder personeel van de DJI is gehouden.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie meldt dat in reactie op een rapport van de Arbeidsinspectie. Volgens het ministerie is de werkdruk sinds 2008 ''significant'' gedaald en zit de DJI op hetzelfde niveau als andere publieke sectoren. Daarnaast zijn de doelstellingen op het gebied van agressie, zoals afgesproken met de Tweede Kamer, ruimschoots gehaald, zo meldt het ministerie.

De DJI blijft er volgens het ministerie naar streven de werkdruk en agressie verder terug te dringen en neemt de aanbevelingen van de inspectie zeer serieus.