DEN HAAG - Koningin Beatrix maakt zich zorgen over het beheer van de aarde en de verdeling van de welvaart. ''Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft, wordt slecht verdeeld'', zei ze zondag tijdens haar jaarlijkse kersttoespraak.

Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin, zei Beatrix in de toespraak die op radio en tv werd uitgezonden.

''Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek.''

Mensen moeten niet alleen gericht zijn op eigen gewin, vindt de koningin. ''Geldzucht en zich verrijken vervormen het doel van de economie.'' Ze meent bovendien ''dat in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst moet meetellen.''

Initiatieven

Beatrix noemt het wel ''bemoedigend'' dat er al vele initiatieven zijn om bewust om te gaan met de aarde, zoals zuinig gebruik van energie en water en ondernemers die zich richten op een meer verantwoorde productie.

Ze vindt echter dat deze ondergesneeuwd raken door de focus op economische groei. ''Al die hoopgevende aanzetten tot verandering vanuit de maatschappij krijgen in het nieuws minder aandacht dan de zorgen om geld en goed.''

De vorstin roept mensen op zich in te zetten voor de natuur en de leefomgeving. ''Overal nemen mensen nu reeds eigen initiatieven tot een meer bewuste manier van leven. Dat biedt hoop op een nieuw toekomstperspectief. Het zijn juist de jongeren die ons vandaag daartoe aansporen.''

Gandhi

De koningin citeerde de Indiase onafhankelijkheidsstrijder Mahatma Gandhi, die eens zei ‘dat de aarde wel genoeg heeft voor ieders behoefte, maar niet voor ieders begeerte’.

Beatrix: ''Als schepselen begiftigd met verstand en geweten, mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in dagelijkse zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving.''

De kersttoespraak van de koningin, die enkele dagen geleden is opgenomen, was te zien op Nederland 1 en Nederland 2 en te horen op Radio 1.