DEN HAAG - Diverse instellingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg gaan volgend jaar uitproberen of ze met minder regels kunnen werken.

Twee instellingen, Opella en De Hoven, gaan zelfs volledig regelvrij werken. Het idee is dat door minder papierwerk meer tijd aan de zorg kan worden besteed en het mogelijk wordt om beter te luisteren naar de wensen van de ouderen en gehandicapten zelf.

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten maakte vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat 28 zorgaanbieders volgend jaar met experimenten gaan uitzoeken welke regels echt nodig zijn.

In het regeer- en gedoogakkoord hebben VVD, CDA en PVV afgesproken dat er proeven moeten komen met 'regelarme' instellingen. De staatssecretaris had in juli dit jaar een oproep gedaan in de langdurige zorg om hinderlijke regels te melden.

Volgens haar is hier massaal gehoor aan gegeven. Ongeveer 230 zorginstellingen hebben in 2 maanden tijd 700 meldingen gedaan. De regels die zijn gemeld, worden de komende tijd bekeken en aangepakt.