DEN HAAG - De politie gaat automatisch met camera's vastgelegde nummerborden in de toekomst altijd en langer bewaren, namelijk 4 weken.

Dit moet de opsporing van misdrijven bevorderen, aldus het kabinet. Het gaat ook gelden voor beelden van gemeentelijke toezichtscamera's.

Behalve de foto, worden plek, datum en tijdstip opgeslagen. De naam van de eigenaar van het voertuig niet; die wordt pas achterhaald als dat relevant lijkt.