HILVERSUM - Aartsbisschop Wim Eijk vindt dat de kerk uitdrukkelijker empathie had moeten tonen met de slachtoffers van seksueel misbruik.

Dat stelt hij zondagavond in een uitzending van Kruispunt TV.

''We zijn het proces ingegaan met een aantal bestuurlijke maatregelen, waar ik echt achter sta. Maar het gevoelsaspect heeft misschien, zeker naar buiten toe, ontbroken'', aldus Eijk van het aartsbisdom in Utrecht.

De commissie Deetman kwam vrijdag naar buiten met een onderzoeksrapport waarin ze stelt dat 10.000 tot 20.000 kinderen tussen 1945 en 1985 zijn misbruikt in katholieke instellingen.

Overzicht

''Ja, ik had wel een overzicht, op basis van archiefonderzoek, van wat er is misgegaan in ons eigen aartsbisdom. Maar als we kijken wat er in het rapport Deetman naar boven is gekomen, dan is dat ontzettend veel.''

Eijk stelt dat het probleem voor de huidige bisschoppen nieuw was. ''We hebben er nu uitgebreid kennis van, maar toen wij in februari 2010 voor het eerst met deze crisis werden geconfronteerd, was het voor de meesten van ons volstrekt nieuwe materie, waar we ons hebben moeten inleven.''