DEN HAAG - Justitie heeft nog niets kunnen uitrichten tegen geestelijken die zijn beschuldigd van seksueel misbruik. De meeste aangiften en meldingen hiervan bleken namelijk verjaard, aldus het Openbaar Ministerie vrijdag.

De informatie over het misbruik binnen de kerk die de commissie-Deetman aan het Openbaar Ministerie overdroeg en de maatschappelijke aandacht hiervoor, heeft uiteindelijk alleen geleid tot de veroordeling van 1 koster.

Hij kreeg 15 maanden cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het is niet gelukt om geestelijken te berechten.

De commissie-Deetman heeft in totaal 11 anonieme meldingen aan het OM gegeven. Naar één daarvan zijn politie en justitie een zogenoemd feitenonderzoek begonnen.

Verjaard

''De overige meldingen bevatten te weinig informatie om een goed beeld te krijgen van hetgeen zich zou hebben afgespeeld'', legt het OM uit. ''Voor zover het op basis van de beperkte informatie was vast te stellen, waren alle anonieme meldingen verjaard.''

De meldingen bevatten volgens justitie te weinig informatie om de commissie-Deetman te vragen de anonimiteit van de melders op te heffen. Wel adviseerde het OM om enkele klokkenluiders te laten overwegen om 'informatief' met een zedenrechercheur te praten.

Aangifte

Slechts 1 persoon heeft daar gebruik van gemaakt, maar dat gesprek heeft niet tot een aangifte geleid, omdat zowel de vermoedelijke pleger als het slachtoffer al was overleden.

Van de vier aangiften die werden gedaan, hebben er drie niet tot berechting geleid. Twee van deze zaken waren verjaard en in de ander zaak was er onvoldoende informatie om een verdachte te achterhalen. De aangifte die wel succesvol was, werd gedaan tegen de eerder genoemde koster.