Nederland verkeert al in een recessie. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag in de zogenoemde decemberraming.

De economie kromp in het derde kwartaal met 0,3 procent. Ook in het vierde kwartaal van 2011 en de eerste twee kwartalen van 2012 verwacht het CPB krimp.

Bij twee opeenvolgende kwartalen van krimp is er sprake van een recessie.

Volgens het planbureau zal de krimp van de economie volgend jaar 0,5 procent bedragen. Pas in de tweede helft van 2012 volgt enig herstel.

Het begrotingstekort van de overheid loopt dit jaar naar verwachting op tot 4,6 procent van het bruto binnenlands product. Volgend jaar is er sprake van een begrotingstekort van 4,1 procent.

De gegevens zijn afkomstig van het CPB. Cijfers voor 2011 en 2011 zijn schattingen. - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

De nieuwe cijfers zijn een verslechtering van de vorige verwachtingen van het CPB bij Prinsjesdag. Toen gingen de rekenmeesters nog uit van een begrotingstekort van 4,2 procent in 2011 en 2,9 procent in 2012.

Werkloosheid

De koopkracht zal in 2012 voor het derde jaar op rij achteruitgaan. De daling zal met 1,25 procent groter zijn dan geraamd in september. Vooral werkenden gaan er harder op achteruit.

De werkloosheid zal volgend jaar toenemen met 90.000 tot een totaal van 475.000 werklozen. In 2012 zal de werkloosheid uitkomen op 5,25 procent van de beroepsbevolking.

Terwijl in 2009 bedrijven nog op grote schaal arbeid 'hamsterden', is dat nu minder waarschijnlijk, waardoor de nieuwe recessie sneller zichtbaar wordt in de werkloosheidscijfers.

De gegevens zijn afkomstig van het CPB. Cijfers voor 2011 en 2011 zijn schattingen. - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

Bezuinigen

Bezuinigen terwijl de economie in een recessie verkeert, is niet goed voor de groei. Op korte termijn zorgt dat er zelfs voor dat deze wordt vertraagd, zegt zei directeur Coen Teulings van het CPB in een toelichting. Teulings zou er voor pleiten structurele maatregelen te nemen. Het verhogen van de AOW-leeftijd noemde hij een goed voorbeeld.

Teulings ging niet zo ver dat hij nu adviseert af te zien van bezuinigingen. In februari, wanneer het CPB nieuwe ramingen publiceert, komt hij daar op terug. De onzekerheid van de ramingen is groot omdat moeilijk te zeggen is hoe de Europese schuldencrisis zich zal ontwikkelen.

Donkergrijs

Teulings noemde de huidige situatie waarin de economie zich bevindt ''niet inktzwart, maar donkergrijs".

Volgens hem kon de situatie als inktzwart worden omschreven toen de Amerikaanse bank Lehman Brothers omviel in 2008. Maar dat we weer in zo'n hele slechte periode komen, is niet uitgesloten.

ING

Hoofdeconoom van ING Charles Kalshoven noemt een economische krimp van 0,5 procent in 2012 ''iets slechter dan verwacht''. ING had een krimp van 0,2 procent becijferd voor volgend jaar.

Vorige maand wees het economisch bureau van ING er al op dat de Nederlandse koopkracht al 3 jaar op rij daalt. ''De diepte en de duur van de recessie hangen af van het verloop van de Europese schuldencrisis'', zo concludeerden de economen.

Vierde recessie

Nederland heeft sinds de jaren ´30 van de vorige eeuw vier recessies gekend. De vorige recessie, in 2009, ligt nog maar net achter ons. Die kende de grootste krimp ooit, maar duurde wel korter dan de recessie ervoor, begin jaren '80.

Drie decennia geleden had de Nederlandse economie te maken met onder meer hoge inflatie, een sterk gestegen werkloosheid en grote overheidstekorten. In 1958 was er een lichte recessie, na een sterke economische opleving van de wederopbouw.

In de jaren '30 was er een sterke en lange recessie. In de eerste 5 jaar van dat decennium kromp de economie, met uitzondering van 1933.

Verhagen waarschuwt voor zwaar 2012

Alles over de schuldencrisis in ons nieuwsdossier