LEIDEN - Gemeenten hebben geen eenduidig beleid over de aanpak van kindermishandeling. In vergelijkbare gemeenten en wijken loopt het aantal meldingen van mogelijk kindermisbruik sterk uiteen.

Dat blijkt uit de dinsdag verschenen rapportage Kinderen in Tel. Daarin zijn de gegevens verzameld van alle meldingen die tussen 2003 en 2009 zijn binnengekomen bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Ieder jaar worden er meer gevallen van kindermishandeling gemeld. In 2009 kwamen er 28.000 meldingen binnen, in 2003 waren dat er 10.000.