DEN HAAG - De kans blijft klein dat terroristen in Nederland een aanslag plegen, maar is niet helemaal uit te sluiten. Het dreigingsniveau in ons land blijft daarom 'beperkt'.

Dat staat in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, dat minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De afgelopen maanden zijn op jihadistische websites minder dreigementen tegen ons land en Nederlanders geplaatst dan in de periode daarvoor. Dat betekent (nog) niet dat Nederland een minder prominent doel is dan voorheen.

Zorgwekkend blijft het volgens Opstelten wel dat, hoewel in beperkte mate, personen uit Nederland of Nederlanders die elders wonen, zich aansluiten bij jihadistische groepen.

Al-Qaeda

Terroristische organisaties als al-Qaeda profiteren overigens van de onrust in de Arabische wereld en het gebrek aan gezag in sommige (delen) van die landen.

''Zorgelijk'' zijn de signalen dat dit er soms toe leidt dat zij de beschikking krijgen over ruimere hoeveelheden wapens, munitie en bewegingsvrijheid.

De situatie in Libië is het meest risicovol. Aan de andere kant is de slagkracht van al-Qaeda afgenomen sinds de dood van leider Osama bin Laden en enkele andere kopstukken.

Jihadistische organisaties

Het aantal jihadistische organisaties in Nederland is ook beperkt gebleven. Evenmin hebben ze sterke leiders of duidelijke doelen voor ogen. Een aanslag zoals Anders Breivik die in Noorwegen pleegde, zijn hier wel voorstelbaar, maar er zijn geen concrete aanwijzingen voor voorbereidingen van aanslagen.

Nederland blijft voor jihadisten een doelwit, maar de kans op aanslagen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Israël en het Verenigd Koninkrijk is groter.

Links-extremistische hoek

Opstelten waarschuwt dat het verdere verloop van de economische crisis de komende tijd van invloed kan zijn op vooral de links-extremistische hoek. In bijvoorbeeld Griekenland en Italië zijn door de schuldencrisis spanningen en geweld zichtbaar, waarbij anarchisten een belangrijke rol spelen.

In Nederland is de situatie echter wel ''wezenlijk'' anders en vinden vooralsnog alleen vreedzame protesten plaats.