VUGHT - Nationaal Monument Kamp Vught wil het tracé van de kampspoorlijn die na de oorlog is afgebroken weer zichtbaar maken.

Het herinneringscentrum denkt erover om een stuk rails terug te leggen op de Vughtse Heide en het tracé te markeren met permanente informatiepanelen.

Directeur Jeroen van den Eijnde heeft dat maandag gezegd in een toelichting op het beleidsplan voor de komende jaren.

Vliegtuigwrakken

De aftakking van het spoor werd in opdracht van de Duitsers naar het kamp aangelegd en is vooral gebruikt voor goederentransport, zoals het vervoer van vliegtuigwrakken die in Vught uit elkaar werden gehaald. Op twee momenten is het spoor gebruikt voor het vertrek van Joodse gevangenen naar Sobibor en Auschwitz.

Op luchtfoto’s is het tracé nog te zien. Kamp Vught wil in overleg met Defensie, eigenaar van de heide waar de spoorlijn lag.

Brillen

In navolging van Kamp Amersfoort en Westerbork gaat Vught de mogelijkheden van archeologisch onderzoek bekijken. Directeur Van den Eijnde wil archeologische kansrijke locaties in de hele omgeving van het monument inventariseren.

Tijdens de vernieuwing van het monument in 2002 is al gebleken dat militairen en gevangenen veel sporen hebben achtergelaten. Destijds kwamen brillen, lepels, vorken, messen, mokken en flessen boven de grond.