MIDDELBURG - Er is een steunfonds opgericht voor huisarts Hans van der Linde, die ageert tegen de griepprik en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het is een initiatief van een wetenschapper en een Trouw-journalist.

Ze hebben dat zondag bekendgemaakt. Van der Linde is door het RIVM, RIVM-topman Roel Coutinho en de Nederlandse Staat voor de rechter gedaagd. Volgens het steunfonds kunnen de kosten van de rechtszaak oplopen tot minstens een halve ton.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers zijn prof.dr. Rien Vermeulen, verbonden aan het Amsterdamse AMC en Trouw-Journalist Joop Bouma. Ze hebben de Stiching Steun Huisarts in Proces opgericht. Het fonds maakt daar deel van uit.

Zij vinden dat het RIVM en de Staat gekozen hebben voor een ''intimiderende rechtsgang in plaats van een open discussie''. Huisarts Van der Linde twijfelt al jaren aan het medisch nut van de griepprik die de overheid gratis aan grote groepen Nederlanders beschikbaar stelt.

Belangenverstrengeling

Topman Roel Coutinho van het RIVM, de rijksinstelling die over de griepprikken gaat, werkt als deeltijdhoogleraar samen met farmaceutische bedrijven. Van der Linde heeft hem beticht van belangenverstrengeling.

Het RIVM, Coutinho en de Nederlandse Staat stapten daarop naar de rechter. Ze vinden dat de huisarts de positie van het RIVM ondermijnt als de organisatie die de Nederlandse bevolking in tijden van ziekte-uitbraken en epidemieën moet voorlichten en behandelen.

Bijval

Huisarts Van der Linde kreeg bijval van collega's uit de medische wereld en de wetenschap. Er is al jarenlang discussie over het nut van de griepprik. Zij vinden dat een arts het debat erover mag aanzwengelen. Ook de vraag of er in een bepaald geval sprake is van belangenverstrengeling, behoort volgens hen tot het normale wetenschappelijk-maatschappelijke debat.

De eerste zitting in de bodemprocedure die het RIVM tegen Van der Linde heeft aangespannen, vindt woensdag plaats in Middelburg.