RIJSWIJK - De hoogwaterwaarschuwingen die de Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) van Rijkswaterstaat heeft uitgegeven, zijn voorbij. Dat heeft een zegsvrouw zaterdagochtend gemeld.

Alle hoogwaters waarvoor waarschuwingen waren uitgegeven, zijn gepasseerd. De waarschuwingen worden uitgegeven als er hoogwater dreigt langs de Nederlandse kust.

Waterkeringbeheerders kunnen zich daar dan op voorbereiden. De waarschuwing gold vrijdagmiddag- en avond voor het grootste deel van de Nederlandse kust. Het water steeg behoorlijk, maar uiteindelijk werden er geen alarmerende standen bereikt.

Uit voorzorg was de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland gereedgemaakt om te sluiten, maar dat bleek niet nodig. Ook de Oosterscheldekering bleef open.

De stormvloedkering bij Termunterzijl (gemeente Delfzijl) en de Hollansche IJsselkering bij de Algerabrug tussen Capelle en Krimpen aan den IJssel sloten wel.

Wel veroorzaakte het hoge water overlast op diverse plaatsen langs de Nieuwe Waterweg. In Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam liepen kades, straten en kelders onder.