ROERMOND - Oud-bisschop Jo Gijsen heeft eind jaren '50 op de priesteropleiding Rolduc ''onbetamelijk gehandeld'' en de privacy van een oud-leerling aldaar ''op grove wijze'' geschonden.

Dat blijkt uit een oordeel van de klachtencommissie van de Rooms-Katholieke Kerk over een klacht die was ingediend tegen Gijsen.

De commissie bevestigde woensdag een bericht hierover in NRC Handelsblad. Volgens de aanklacht zou hij een oud-leerling hebben begluurd die zich in bed bevredigde.

Klachtencommissie

Volgens de klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK is er formeel gezien geen sprake geweest van seksueel misbruik, maar is Gijsen wel over de schreef gegaan. Het huidige bisdom moet nu bepalen wat er verder gebeurt met het oordeel van de klachtencommissie.

Het bisdom Roermond zegt nog niets te hebben vernomen van het eindoordeel dat over emeritus-bisschop Gijsen is geveld door de klachtencommissie. ''Wij reageren nu niet'', aldus de woordvoerder.

Tegen Gijsen loopt nog een aanklacht van seksueel misbruik. Die is nog in behandeling bij de klachtencommissie.