DEN HAAG - Het bezwaar tegen de uitbreiding van windturbinepark Scheveningen Buiten van de gemeente Den Haag is afgewezen.

Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. De regering had al een vergunning voor een groter park afgegeven en die blijft van kracht.

Nu is de weg vrij om 70 windmolens neer te zetten in plaats 59. Het park komt op 40 kilometer afstand van de kust ten noordwesten van het Rotterdamse havengebied te liggen.

Delfzijl

Ook bezwaren over het nieuw te bouwen windmolenpark in het havengebied van Delfzijl zijn woensdag afgewezen. Twee inwoners van Delfzijl hadden bezwaar aangetekend, alsook Akzo Nobel.

Het concern vreest dat een chloorinstallatie van Akzo in het havengebied kan worden geraakt door losrakende molenwieken. De Raad van State oordeelde echter dat de installatie dusdanig ver van de molens af staat, dat zo’n situatie niet aan de orde is.