HOENDERLOO - Nationaal park De Hoge Veluwe wil de dennenboom in ere herstellen en biedt ze daarom gratis aan.

Op 10, 14, 17 en 21 december mag iedereen zijn eigen grove den komen omzagen.

Het komt de parkdirectie ook goed uit als er veel dennenbomen worden omgezaagd, want de den dreigt de unieke stuifzandgebieden in het park te overwoekeren, aldus een woordvoerder woensdag.

Dennen verspreiden zich makkelijk en wortelen snel op open vlaktes zoals de zandige korstmosvlakten. Als dennen de overhand krijgen op het stuifzand, verdwijnen bijzondere planten en diersoorten als de tapuit en de zandhagedis. Omzagen van de dennenbomen is dus goed voor het natuurbehoud.

Naalden

Wie een gratis kerstboom komt halen, vindt in het bezoekerscentrum van het park zagen. Op kaartjes is aangeduid welke dennenpercelen in aanmerking komen. Er staan vrijwilligers klaar om eventueel met zagen te helpen.

En een groot voordeel volgens het park: een dennenboom verliest de naalden niet als hij in de kamer staat.

Bekijk lezersfoto's van kerst op NUfoto