DALFSEN - De FNV gaat op in een nieuwe vakbond. De voorzitters van de FNV-bonden hebben dit zaterdag besloten.

Die nieuwe bond moet er voor de zomer komen en zal in ieder geval niet worden geleid door de huidige FNV-voorzitter Agnes Jongerius of door Henk van der Kolk, voorzitter van de grootste bond, FNV Bondgenoten.

Dit hebben de twee verkenners Han Noten en Herman Wijffels zaterdagavond bekendgemaakt. De FNV had hen verzocht te helpen een oplossing te vinden voor de diepe verdeeldheid die in de vakcentrale was ontstaan door het pensioenakkoord.

De nieuwe bond moet dichter bij de mensen en hun werk staan.

Noten en Wijffels hebben Jetta Klijnsma , oud-staatssecretaris van Sociale Zaken, gevraagd als 'kwartiermaker' op te treden. Zij heeft dat in overweging genomen.

Bonden

De huidige FNV-bonden worden de oprichter van de nieuwe, maar ook bonden die nu niet bij de FNV zijn aangesloten, kunnen zich erbij aansluiten. De achterban van de diverse bonden moeten nog wel akkoord gaan.

Het pensioenakkoord tussen vakbeweging, werkgevers en kabinet was wel de aanleiding tot het conflict in de FNV, maar daar lagen diepere oorzaken aan ten grondslag, aldus de verkenners.

Daarom kwamen zij met het advies de organisatie ingrijpend te wijzigen en een nieuwe vakbeweging op te richten.

Die moet beter aansluiten bij de veranderingen op de arbeidsmarkt, waar nu mensen bijvoorbeeld zowel als zelfstandige werken, maar voor een deel van de week ook als werknemer.

''Het moet een stevige, breedgeoriënteerde vakbeweging worden.", aldus Wijffels.

CNV

CNV-voorzitter Jaap Smit schaart zich achter de analyse en het advies aan de FNV om op te gaan in een nieuwe vakbond.

Het sluit aan bij een breed gedragen analyse, waarover ze binnen de CNV aan het praten zijn. Modernisering is het sleutelwoord. Smit is blij dat ze er bij de FNV zo uitkomen en toekomstbestendig zijn, zei hij zaterdagavond vanuit de Slowaakse hoofdstad Bratislava.

Sterke vakbeweging

Het is van belang ervoor te zorgen dat er juist nu een sterke vakbeweging is. Die is hard nodig in een tijd waarin de positie van de werknemers er niet sterker op wordt, aldus de CNV-voorzitter. De vakbeweging moet mensen kunnen ondersteunen bij hun werk.

Werken aan een sterke vakbeweging waarin mensen zich herkennen, is een noodzaak. Smit roept de achterban op zich aan te passen aan de tijd en vraagt jongeren zich aan te sluiten.

Grote belangstelling

De MHP volgt de ontwikkelingen bij de FNV, ''die zich al over een langere periode aan het voltrekken zijn, met grote belangstelling", zei voorzitter Bob van der Wal zaterdagavond.

Hij is ontzettend bezorgd dat de vakvereniging te veel intern bezig is, gezien het huidige tijdsgewricht met de economische problemen.

De vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel ziet (nog) geen reden om de eigen koers te wijzigen.

FNV gaat op in nieuwe vakbond